Lesprogramma – Modules en lessen

Module Trainingen ontwerpen

Hoe kom je van een idee, een klantvraag, een leerbehoefte, naar een heus programma? Wat is een goed ontwerp en waar hou je allemaal rekening mee? Hoe zorg je dat je aansluit bij de werkpraktijk van je deelnemers en zorg je dat wat er in jouw programma centraal staat, ook echt tot verandering leidt? Dat begint met een goed en weldoordacht ontwerp. Het leuke nieuws, hoe vaker je het doet, hoe handiger je hierin wordt. En daardoor kun je het ook sneller toepassen op ander soortige programma’s dan een training. (Denk bijvoorbeeld aan een teamsessie of inspiratiebijeenkomst).

Module Trainersvaardigheden

Een trainer is zijn eigen instrument. Zodra je in een groep stapt, wordt je er onderdeel van. Hoe zorg je dat je authentiek blijft en impact hebt als trainer? Elke groep is anders en dus ook jouw product. Je wilt dat mensen jou kunnen onderscheiden van een ander en dat je deelnemers verder helpt met wat zij nodig hebben.

Module Trainen in de praktijk

Hoe maak je een trainingsprogramma dat werkt (zeker bij meerdaagse trainingen), welke didactische werkvormen, modellen en thema’s zijn het meest effectief? En hoe zet jij dit alles professioneel in?

Module Groepsdynamica

Hoe zet je jouw kennis van groepsdynamica in om een groep zo optimaal mogelijk te trainen? Aan de hand van praktische oefeningen, reflectie en observatie leer jij groepsdynamieken niet alleen herkennen, maar er ook mee werken. Met jouw interventies kun je groepsvorming en besluitvorming beinvloeden.

Module Proeve van Bekwaamheid (examen)

De opleiding rond je af met een examen. Je doorloopt hierin het hele proces van idee tot ontwikkeling, ontwerp, organiseren en geven van de training. De examencommissie geeft hierop feedback en beoordeelt naast je training ook je tijdens de opleiding ontwikkelde portfolio. Zo studeer je af met een kwalitatief hoogwaardige opleiding en diploma op zak!

Lesprogramma – een greep uit de verschillende programma onderdelen

Module Trainingen ontwerpen

Een greep uit het programma

Op de eerste lesdag ga je uitgebreid kennismaken met jouw hoofdtrainer en je medestudenten. Je krijgt uitleg over het verloop van de opleiding en het ontwikkelen van jouw portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Binnen deze module staat het leren ontwerpen van een training centraal. Je gaat aan de hand van een praktijkcase een trainingsopdracht binnenslepen, waarbij alle facetten om tot een goed ontwerp te komen de revue passeren. Van leerbehoefte en leerwens tot een aantrekkelijk programma met glasheldere doelen die werken.

Module Trainen in de praktijk

Een greep uit het programma

Binnen deze module ga je leren hoe je een trainingsprogramma in de praktijk programmeert met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns. Je gaat werken met modellen over ‘hoe mensen leren’ en ‘hoe leert ons brein’ en aan de hand daarvan een trainingsmodule opzetten en geven aan je medestudenten met maximaal leerrendement.

Module Trainersvaardigheden

Een greep uit het programma

Binnen deze module ga je aan de slag om de meest essentiële trainersvaardigheden onder de knie te krijgen en leer je jezelf als instrument in te zetten. Wat maakt jou speciaal? Alle trainersvaardigheden zijn gericht op het kunnen bewerkstelligen van gedragsverandering bij een groep of individuele deelnemer. Het bewust inzetten  van je eigen non-verbale communicatie skills betekent dat jij kunt meebewegen, begeleiden en sturen zodat interactie van deelnemers ook gaat in de richting van wat zij te leren hebben. Een trainer die het verschil maakt, want dat wil je uiteindelijk worden, toch?

Module Groepsdynamica

Een greep uit het programma

Deze module is wel heel speciaal, twee Marine mannen gaan je meenemen in de wereld van de groepsdynamica. Piraten heeft hij gevangen en drugsvangsten begeleid. En nu deelt hij al zijn kennis met jou over hoe je van een groep mensen een topteam smeedt. Daarmee ontdek jij in deze module niet alleen alles over krachten in groepen, interventies en het inzetten van interventies, maar je gaat het zelf doen. Je gaat werken op een manier dat jij een trainer van Topteams kunt worden.
Je ontdekt je eigen communicatievoorkeur, je leiderschapsstijl en -behoefte en hoe je vat kunt krijgen op die dynamieken en krachten die in een groep spelen.

Module Proeve van Bekwaamheid (examen)

Met de Proeve van Bekwaamheid komen alle onderdelen uit de opleiding samen. Door deze proeven met goed gevolg te doorlopen, laat je zien bekwaam te zijn om als professioneel trainer (verder) aan de slag te gaan in het werkveld. In deze afsluitende fase ga je je richten op de Proeve van Bekwaamheid welke beoordeeld gaat worden door de examencommissie. Je gaat zelf een training ontwerpen, voorbereiden en geven aan deelnemers op locatie of online (afhankelijk wat je zelf wilt ontwikkelen). Je gaat je portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) completeren en inleveren.

Wat levert het op?

 • Ontvangen van het Post HBO Diploma Professioneel Trainer
 • Starten met of uitbouwen van je carrière als professioneel trainer

Onderdelen Proeve van Bekwaamheid

 1. Praktijkexamen
  o Verzorgen training voor afdeling bij extern bedrijf/instelling
 2. Portfolio-assessment
  o Beoordelen portfolio met bewezen verzamelde Proeve van Bekwaamheid
 3. Afrondend eindgesprek
  o Evaluatie opleiding en bespreken van jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
Boog_blauw-horizontaal

Eindresultaat

Na succesvolle afronding van de Post HBO registeropleiding Professioneel Trainer is de startende trainer gekwalificeerd om;

 • Een professionele intake met een opdrachtgever te kunnen voeren
 • De trainingsvraag van een opdrachtgever op creatieve eigen wijze te kunnen vertalen naar een trainingsprogramma, dat aansluit op de leerbehoefte van de groep
 • Het bij een trainingsthema kunnen inzetten van geschikte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • Een trainingsprogramma te kunnen programmeren in de praktijk met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns
 • Een training in de praktijk te kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • Leerprocessen te begeleiden en af te kunnen stemmen op de leerbehoefte en praktijk van de groep
 • Een maximaal leerrendement uit de groep te kunnen halen middels het inzetten van doelgerichte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • De groep van weerstand naar leerstand te kunnen krijgen
 • Diverse leerstijlen in een groep in te kunnen zetten
 • De inhoud aan de groep over te kunnen brengen
 • In je eigen kracht te kunnen blijven en eigen grenzen te bewaken
 • Te zien wie jij als trainer bent; wat jou speciaal maakt
 • Jou ontwikkelde trainerscompetenties professioneel in te zetten
 • Groepsdynamica te (h) erkennen en professioneel mee aan de slag te kunnen
 • Het op effectieve wijze interventies in een groep te kunnen toepassen
 • Groepsontwikkelingsfasen te (h) erkennen en knelpunten hierin het hoofd te kunnen bieden