Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Formele beschrijving Post HBO registeropleiding Professioneel trainer

Je wordt opgeleid tot een gekwalificeerde trainer, die zelfstandig in staat is om middels trainingsvraagstukken van opdrachtgevers, op creatieve wijze en in je eigen stijl, didactische trainingen op maat te kunnen ontwerpen, voor te bereiden en uit te voeren aan groepen.

Twee toptrainers uit het werkveld begeleiden je intensief. Tijdens de lesdagen werk je toe naar leerdoelen veelal aan de hand van praktijkcases. De gevarieerd ingezette didactische werkvormen houden de lesdagen doeltreffend, energiek en inspirerend.

Door de gerichte feedback op jouw werkwijze/gedrag en de hulp bij het bouwen aan jouw portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) ontwikkel jij je trainerscompetenties en trainersstijl.

Loopbaanontwikkeling
Gedurende de opleiding krijg je al zicht op jouw professionele trainerscarrière. Als ultieme voorbereiding op de praktijk, ga je namelijk al tijdens de opleiding met je eerste externe trainersopdracht aan de slag. Onderdeel van het examen is het daadwerkelijk uitvoeren van een didactische training aan een groep bij een extern bedrijf/instelling.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor volwassenen die van het trainersvak hun beroep willen maken. Zij richt zich zowel op aankomende trainers aan het begin van hun nieuwe carrière, als de meer ervaren vak-professionals die hun carrière een nieuwe impuls willen geven. We geven als voorbeelden, (aankomende) trainers, docenten, coaches, managers en leidinggevenden.

NiveauBoog_blauw-horizontaal

Post HBO

Toelatingsprocedure open inschrijving

Vrijblijvende intake
Het is altijd mogelijk vrijblijvend informatie in te winnen over de trainersvakopleiding. Je kunt hiervoor contact opnemen met de directeur van YNtraining Pauline van Hoek. Telefoonnummer 06-22543204.

Toelatingscriteria
Je hebt een HBO- of Academische opleiding gevolgd en succesvol afgesloten. Indien je niet beschikt over de juiste vooropleiding, maar via bijscholing en werkervaring kunt aantonen dat je je inmiddels tot HBO werk- en denkniveau hebt ontwikkeld en voldoende affiniteit met het werkveld hebt, is instroom mogelijk.

Voor de afweging van deze criteria vindt er een (telefonische) intake plaats met de directeur van het opleidingsinstituut aan de hand van jouw ingediende CV en motivatiebrief.

Open inschrijving
Je kunt je inschrijven voor de trainersvakopleiding bij YNtraining door op de website online het inschrijvingsformulier in te vullen en je CV met motivatiebrief te uploaden.

Portfolio

Tijdens je opleiding bouw je aan een portfolio. In jouw portfolio laat je je opgedane kennis, inzichten en vaardigheden zien aan de hand van je uitgewerkte thuiswerk- en praktijkopdrachten, die je erin opneemt. Het zijn jouw bewijsstukken van Proeve van Bekwaamheid.

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

In jouw POP werk je vanuit je reeds aanwezige competenties bij aanvang van de opleiding toe naar professionele trainerscompetenties. Dit doe je door tijdens de opleiding veel op jezelf te reflecteren en te werken aan je ontwikkeldoelen. Zo ga je ontdekken wie jij als trainer bent en wat jou zo speciaal maakt.

Begeleide intervisiegroep

Aan het begin van de opleiding vorm je een intervisiegroep. Onder begeleiding van jouw trainer-coach kom je zes keer bij elkaar om het geleerde van de lesdagen uit te diepen. Je werkt verder aan je trainersvaardigheden en doelgericht aan je Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP). Je bespreekt en beoefent concrete (leer)situaties en leert hier dieper op te reflecteren. De intervisiegroep is een plek waar je van elkaar leert en je competenties versterkt. Van de intervisiedagen maak je verslagen.

Studiewijze

Wij bieden 2 manieren van studiewijze aan om de ontwikkeling van de studenten optimaal te stimuleren. Bij inschrijving voor de vakopleiding maak je een keuze uit 1 of 2.

 1. Blended-learning-traject (20 klassikale lesdagen)
  Deze studiewijze is een combinatie tussen klassikale lesdagen en online leeromgeving.Voorafgaand aan de eerste lesdag krijg je toegang tot jouw online leeromgeving. De leeromgeving loopt als een rode draad door de opleiding en ondersteunt je in het leerproces. Met onder andere digitale lesmaterialen, thuiswerkopdrachten, een forum en een plek om jouw portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) te vullen.
 2. Virtual Classroom-traject* (18 virtual classroomlesdagen en 2 klassikale lesdagen)
  Deze studiewijze is een combinatie tussen virtuele klassikale lesdagen en online leeromgeving.*Virtual classroom is een ‘lesruimte’, waar jij met je medestudenten en docent op eenvoudige wijze via je computer digitaal bij elkaar komen. Met virtual classroom wordt de fysieke les middels live streaming op afstand volledig nagebootst.

Opleidingsprogramma en eindresultaat

Opleidingsprogramma

Modules en lessen

Module Trainingen ontwerpen

Les 1 Intakeproces bij opdrachtgever
Les 2 Concrete doelen formuleren
Les 3 Een trainingsprogramma ontwikkelen

Module Trainen in de praktijk

Les 4 Het toepassen van leerstijlen in de training
Les 5 Een trainingsprogramma dat werkt
Les 6 Het trainersdraaiboek met trainingsdesigns
Les 7 Professioneel gebruik van didactische werkvormen, trainingsthema’s en trainingsmodellen
Les 8 Minitraining in uitvoering

Module Trainersvaardigheden

Les 9 Trainersvaardigheden
Les 10 Jezelf als instrument

Module Groepsdynamica

Les 11 Groepsdynamica
Les 12 (Groeps)-communicatie en leiderschap

Module Proeve van Bekwaamheid (examen)
Les 13 + les 14

Opleidingsprogramma

Doelstellingen en leerdoelen per module

Module Trainingen ontwerpen

Wat ga je leren? Doelstellingen

Op de eerste lesdag ga je uitgebreid kennismaken met jouw hoofdtrainer en je medestudenten. Je krijgt uitleg over het verloop van de opleiding en het ontwikkelen van jouw portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Binnen deze module staat het leren ontwerpen van een training op de rol. Om de werkelijkheid zoveel mogelijk na te bootsen ga je aan de hand van een praktijkcase een trainingsopdracht binnenslepen bij een fictieve opdrachtgever, waarbij alle facetten om tot een goed ontwerp te komen de revue passeren.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Een professionele intake met opdrachtgever kunnen ontwikkelen en uitvoeren
 • Leerbehoefte en leerwens kunnen achterhalen aan de hand van de trainingsvraag
 • Het kunnen opstellen van een leerbehoefte-interview
 • Het kunnen opstellen van een offerte voor opdrachtgever
 • Het bij een trainingsthema kunnen inzetten van een geschikt trainingsmodel
 • Inzicht hebben in en toepassen van diverse trainingsthema’s bij aansluitende trainingsmodellen ten behoeve van de training
 • Het formuleren van concrete doelen voorafgaande aan de training om te kunnen staven, dat deelnemers na afloop van de training het juiste geleerd hebben
 • Weten op welke manieren leerdoelen inzetbaar zijn in een training
 • Het kunnen ontwikkelen van een aantrekkelijk trainingsprogramma in uitnodigingsvorm

Module Trainen in de praktijk

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module ga je leren hoe je een trainingsprogramma in de praktijk programmeert met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns. Je krijgt kennis over de leerstijlen en leercyclus van het Model Kolb en leert een trainingsmodule opzetten volgens de leercyclus van Kolb. Als voorproefje op het examen ga je zelf een minitraining ontwerpen, voorbereiden en geven aan medestudenten.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Het kunnen programmeren van een trainingsprogramma in de praktijk met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns
 • Een maximaal leerrendement uit de deelnemers te kunnen halen middels het inzetten van doelgerichte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • Het kunnen koppelen van leerdoelen aan in te zetten didactische werkvormen en trainingsmodellen in een training
 • Het kunnen vertalen van een abstract trainingsmodel naar de praktijk van deelnemers
 • Theoretische kennis over en inzicht verwerven in leerstijl Model Kolb
 • Middels Leerstijlentest Kolb jouw voorkeursleerstijl ontdekken
 • Het kunnen opzetten en uitvoeren van een trainingsmodule aan de hand van Model Kolb
 • Kennis, inzicht en vaardigheden laten zien op het gebied van ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een minitraining

Module Trainersvaardigheden

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module ga je aan de slag om de meest essentiële trainersvaardigheden onder de knie te krijgen en leer je jezelf als instrument in te zetten. Alle trainersvaardigheden zijn gericht op het kunnen bewerkstelligen van gedragsverandering bij een groep of individuele deelnemer aan de hand van gestelde concrete doelen.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om inhoud aan de groep over te kunnen brengen
 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om interactie met de groep te kunnen begeleiden
 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om doeltreffende feedback te kunnen geven
 • Meer inzicht in en bewustwording van het gedrag dat jij laat zien en jouw mogelijkheden om het gedrag van mensen te beïnvloeden
 • Het in gang kunnen zetten van het proces van zelfontwikkeling op het gebied van jouw kernkwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën
 • Weten hoe je in je eigen kracht kunt blijven en je grenzen bewaken
 • Bewustwording van reeds aanwezige persoonlijke trainerscompetenties en mogelijkheden zien om erin te blijven groeien en verder uit te breiden
 • Beeldvorming van wie jij als trainer bent; wat jou speciaal maakt

Module Groepsdynamica

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module leer je over groepsdynamica, groepen, groepsniveaus, interventies en het inzetten van interventies, de ontwikkelingsfasen binnen groepen, welke knelpunten je daarbij kunt tegenkomen en hoe je die kunt voorkomen en ‘genezen’.
Je ontdekt je eigen communicatiestijl, krijgt kennis over communicatie-uitwisseling in groepen, welke dynamiek erachter schuilt en hoe je daar vat op kunt krijgen. Je krijgt inzicht in leiderschap en leert je eigen leiderschapsstijl kennen. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om je in deze stijl te bekwamen en op effectieve wijze in te zetten.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Algemene kennis over groepsdynamica, groepen en soorten groepen
 • Beeldvorming van jezelf als lid van een groep en de betekenis die je hieraan verleent
 • Kennis over interventie-(niveaus) en ontdekken van je eigen interventieprofiel
 • Het op effectieve wijze kunnen toepassen van interventies in een groep
 • Kennis over groepsontwikkelingsfasen en tools om knelpunten het hoofd te kunnen bieden
 • Kennis over (groeps)-communicatie en inzicht in je eigen communicatiestijl
 • Kennis over leiderschap en inzicht in je eigen leiderschapsstijl
 • Over vaardigheden beschikken om je eigen communicatiestijl en leiderschapsstijl effectief in te kunnen zetten en aan te kunnen passen aan het ontwikkelingsniveau van een groep en/of individuele deelnemer

Module Proeve van Bekwaamheid (examen)

Met de Proeve van Bekwaamheid komen alle onderdelen uit de opleiding samen. Door deze proeven met goed gevolg te doorlopen, laat je zien bekwaam te zijn om als professioneel trainer (verder) aan de slag te gaan in het werkveld. In deze afsluitende fase ga je je richten op de Proeve van Bekwaamheid welke beoordeelt gaan worden door de examencommissie.

Wat ga je leren? Doelstellingen

Je gaat een opdracht binnenslepen bij een opdrachtgever van een bedrijf/instelling. Je houdt een intakegesprek met de opdrachtgever en gaat een training ontwerpen, voorbereiden en geven aan deelnemers op locatie. Je gaat je portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) completeren en inleveren.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Slagen voor het praktijkexamen
 • Slagen voor het portfolio-assessment
 • Evalueren van de opleiding en bespreken van jouw POP
 • Ontvangen van het Post HBO Diploma Professioneel Trainer
 • Starten met of uitbouwen van je carrière als professioneel trainer

Onderdelen Proeve van Bekwaamheid

 1. Praktijkexamen
  o Verzorgen training voor afdeling bij extern bedrijf/instelling
 2. Portfolio-assessment
  o Beoordelen portfolio met bewezen verzamelde Proeve van Bekwaamheid
 3. Afrondend supervisiegesprek/eindgesprek
  o Evaluatie opleiding en bespreken van jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Eindresultaat

Na succesvolle afronding van de Post HBO registeropleiding Professioneel Trainer is de startende trainer gekwalificeerd om;

Module Training ontwerpen

 • Een professionele intake met een opdrachtgever te kunnen voeren
 • De trainingsvraag van een opdrachtgever op creatieve eigen wijze te kunnen vertalen naar een trainingsprogramma, dat aansluit op de leerbehoefte van de groep
 • Het bij een trainingsthema kunnen inzetten van geschikte didactische werkvormen en trainingsmodellen

Modules Trainen in de praktijk/trainersvaardigheden

 • Een trainingsprogramma te kunnen programmeren in de praktijk met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns
 • Een training in de praktijk te kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • Leerprocessen te begeleiden en af te kunnen stemmen op de leerbehoefte en praktijk van de groep
 • Een maximaal leerrendement uit de groep te kunnen halen middels het inzetten van doelgerichte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • De groep van weerstand naar leerstand te kunnen krijgen
 • Diverse leerstijlen in een groep in te kunnen zetten
 • De inhoud aan de groep over te kunnen brengen
 • In je eigen kracht te kunnen blijven en eigen grenzen te bewaken
 • Te zien wie jij als trainer bent; wat jou speciaal maakt
 • Jou ontwikkelde trainerscompetenties professioneel in te zetten

Module Groepsdynamica

 • Groepsdynamica te (h) erkennen en professioneel mee aan de slag te kunnen
 • Het op effectieve wijze interventies in een groep te kunnen toepassen
 • Groepsontwikkelingsfasen te (h) erkennen en knelpunten hierin het hoofd te kunnen bieden

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Opleidingsbeschrijving

Formele beschrijving Post HBO registeropleiding Professioneel trainer

Je wordt opgeleid tot een gekwalificeerde trainer, die zelfstandig in staat is om middels trainingsvraagstukken van opdrachtgevers, op creatieve wijze en in je eigen stijl, didactische trainingen op maat te kunnen ontwerpen, voor te bereiden en uit te voeren aan groepen.

Twee toptrainers uit het werkveld begeleiden je intensief. Tijdens de lesdagen werk je toe naar leerdoelen veelal aan de hand van praktijkcases. De gevarieerd ingezette didactische werkvormen houden de lesdagen doeltreffend, energiek en inspirerend.

Door de gerichte feedback op jouw werkwijze/gedrag en de hulp bij het bouwen aan jouw portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) ontwikkel jij je trainerscompetenties en trainersstijl.

Loopbaanontwikkeling
Gedurende de opleiding krijg je al zicht op jouw professionele trainerscarrière. Als ultieme voorbereiding op de praktijk, ga je namelijk al tijdens de opleiding met je eerste externe trainersopdracht aan de slag. Onderdeel van het examen is het daadwerkelijk uitvoeren van een didactische training aan een groep bij een extern bedrijf/instelling.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor volwassenen die van het trainersvak hun beroep willen maken. Zij richt zich zowel op aankomende trainers aan het begin van hun nieuwe carrière, als de meer ervaren vak-professionals die hun carrière een nieuwe impuls willen geven. We geven als voorbeelden, (aankomende) trainers, docenten, coaches, managers en leidinggevenden.

NiveauBoog_blauw-horizontaal

Post HBO

Toelatingsprocedure open inschrijving

Vrijblijvende intake
Het is altijd mogelijk vrijblijvend informatie in te winnen over de trainersvakopleiding. Je kunt hiervoor contact opnemen met de directeur van YNtraining Pauline van Hoek. Telefoonnummer 06-22543204.

Toelatingscriteria
Je hebt een HBO- of Academische opleiding gevolgd en succesvol afgesloten. Indien je niet beschikt over de juiste vooropleiding, maar via bijscholing en werkervaring kunt aantonen dat je je inmiddels tot HBO werk- en denkniveau hebt ontwikkeld en voldoende affiniteit met het werkveld hebt, is instroom mogelijk.

Voor de afweging van deze criteria vindt er een (telefonische) intake plaats met de directeur van het opleidingsinstituut aan de hand van jouw ingediende CV en motivatiebrief.

Open inschrijving
Je kunt je inschrijven voor de trainersvakopleiding bij YNtraining door op de website online het inschrijvingsformulier in te vullen en je CV met motivatiebrief te uploaden.

Portfolio

Tijdens je opleiding bouw je aan een portfolio. In jouw portfolio laat je je opgedane kennis, inzichten en vaardigheden zien aan de hand van je uitgewerkte thuiswerk- en praktijkopdrachten, die je erin opneemt. Het zijn jouw bewijsstukken van Proeve van Bekwaamheid.

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

In jouw POP werk je vanuit je reeds aanwezige competenties bij aanvang van de opleiding toe naar professionele trainerscompetenties. Dit doe je door tijdens de opleiding veel op jezelf te reflecteren en te werken aan je ontwikkeldoelen. Zo ga je ontdekken wie jij als trainer bent en wat jou zo speciaal maakt.

Begeleide intervisiegroep

Aan het begin van de opleiding vorm je een intervisiegroep. Onder begeleiding van jouw trainer-coach kom je zes keer bij elkaar om het geleerde van de lesdagen uit te diepen. Je werkt verder aan je trainersvaardigheden en doelgericht aan je Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP). Je bespreekt en beoefent concrete (leer)situaties en leert hier dieper op te reflecteren. De intervisiegroep is een plek waar je van elkaar leert en je competenties versterkt. Van de intervisiedagen maak je verslagen.

Studiewijze

Wij bieden 2 manieren van studiewijze aan om de ontwikkeling van de studenten optimaal te stimuleren. Bij inschrijving voor de vakopleiding maak je een keuze uit 1 of 2.

 1. Blended-learning-traject (20 klassikale lesdagen)
  Deze studiewijze is een combinatie tussen klassikale lesdagen en online leeromgeving.Voorafgaand aan de eerste lesdag krijg je toegang tot jouw online leeromgeving. De leeromgeving loopt als een rode draad door de opleiding en ondersteunt je in het leerproces. Met onder andere digitale lesmaterialen, thuiswerkopdrachten, een forum en een plek om jouw portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) te vullen.
 2. Virtual Classroom-traject* (18 virtual classroomlesdagen en 2 klassikale lesdagen)
  Deze studiewijze is een combinatie tussen virtuele klassikale lesdagen en online leeromgeving.*Virtual classroom is een ‘lesruimte’, waar jij met je medestudenten en docent op eenvoudige wijze via je computer digitaal bij elkaar komen. Met virtual classroom wordt de fysieke les middels live streaming op afstand volledig nagebootst.
Opleidings programma

Opleidingsprogramma en eindresultaat

Opleidingsprogramma

Modules en lessen

Module Trainingen ontwerpen

Les 1 Intakeproces bij opdrachtgever
Les 2 Concrete doelen formuleren
Les 3 Een trainingsprogramma ontwikkelen

Module Trainen in de praktijk

Les 4 Het toepassen van leerstijlen in de training
Les 5 Een trainingsprogramma dat werkt
Les 6 Het trainersdraaiboek met trainingsdesigns
Les 7 Professioneel gebruik van didactische werkvormen, trainingsthema’s en trainingsmodellen
Les 8 Minitraining in uitvoering

Module Trainersvaardigheden

Les 9 Trainersvaardigheden
Les 10 Jezelf als instrument

Module Groepsdynamica

Les 11 Groepsdynamica
Les 12 (Groeps)-communicatie en leiderschap

Module Proeve van Bekwaamheid (examen)
Les 13 + les 14

Opleidingsprogramma

Doelstellingen en leerdoelen per module

Module Trainingen ontwerpen

Wat ga je leren? Doelstellingen

Op de eerste lesdag ga je uitgebreid kennismaken met jouw hoofdtrainer en je medestudenten. Je krijgt uitleg over het verloop van de opleiding en het ontwikkelen van jouw portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Binnen deze module staat het leren ontwerpen van een training op de rol. Om de werkelijkheid zoveel mogelijk na te bootsen ga je aan de hand van een praktijkcase een trainingsopdracht binnenslepen bij een fictieve opdrachtgever, waarbij alle facetten om tot een goed ontwerp te komen de revue passeren.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Een professionele intake met opdrachtgever kunnen ontwikkelen en uitvoeren
 • Leerbehoefte en leerwens kunnen achterhalen aan de hand van de trainingsvraag
 • Het kunnen opstellen van een leerbehoefte-interview
 • Het kunnen opstellen van een offerte voor opdrachtgever
 • Het bij een trainingsthema kunnen inzetten van een geschikt trainingsmodel
 • Inzicht hebben in en toepassen van diverse trainingsthema’s bij aansluitende trainingsmodellen ten behoeve van de training
 • Het formuleren van concrete doelen voorafgaande aan de training om te kunnen staven, dat deelnemers na afloop van de training het juiste geleerd hebben
 • Weten op welke manieren leerdoelen inzetbaar zijn in een training
 • Het kunnen ontwikkelen van een aantrekkelijk trainingsprogramma in uitnodigingsvorm

Module Trainen in de praktijk

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module ga je leren hoe je een trainingsprogramma in de praktijk programmeert met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns. Je krijgt kennis over de leerstijlen en leercyclus van het Model Kolb en leert een trainingsmodule opzetten volgens de leercyclus van Kolb. Als voorproefje op het examen ga je zelf een minitraining ontwerpen, voorbereiden en geven aan medestudenten.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Het kunnen programmeren van een trainingsprogramma in de praktijk met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns
 • Een maximaal leerrendement uit de deelnemers te kunnen halen middels het inzetten van doelgerichte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • Het kunnen koppelen van leerdoelen aan in te zetten didactische werkvormen en trainingsmodellen in een training
 • Het kunnen vertalen van een abstract trainingsmodel naar de praktijk van deelnemers
 • Theoretische kennis over en inzicht verwerven in leerstijl Model Kolb
 • Middels Leerstijlentest Kolb jouw voorkeursleerstijl ontdekken
 • Het kunnen opzetten en uitvoeren van een trainingsmodule aan de hand van Model Kolb
 • Kennis, inzicht en vaardigheden laten zien op het gebied van ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een minitraining

Module Trainersvaardigheden

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module ga je aan de slag om de meest essentiële trainersvaardigheden onder de knie te krijgen en leer je jezelf als instrument in te zetten. Alle trainersvaardigheden zijn gericht op het kunnen bewerkstelligen van gedragsverandering bij een groep of individuele deelnemer aan de hand van gestelde concrete doelen.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om inhoud aan de groep over te kunnen brengen
 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om interactie met de groep te kunnen begeleiden
 • Over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om doeltreffende feedback te kunnen geven
 • Meer inzicht in en bewustwording van het gedrag dat jij laat zien en jouw mogelijkheden om het gedrag van mensen te beïnvloeden
 • Het in gang kunnen zetten van het proces van zelfontwikkeling op het gebied van jouw kernkwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën
 • Weten hoe je in je eigen kracht kunt blijven en je grenzen bewaken
 • Bewustwording van reeds aanwezige persoonlijke trainerscompetenties en mogelijkheden zien om erin te blijven groeien en verder uit te breiden
 • Beeldvorming van wie jij als trainer bent; wat jou speciaal maakt

Module Groepsdynamica

Wat ga je leren? Doelstellingen

Binnen deze module leer je over groepsdynamica, groepen, groepsniveaus, interventies en het inzetten van interventies, de ontwikkelingsfasen binnen groepen, welke knelpunten je daarbij kunt tegenkomen en hoe je die kunt voorkomen en ‘genezen’.
Je ontdekt je eigen communicatiestijl, krijgt kennis over communicatie-uitwisseling in groepen, welke dynamiek erachter schuilt en hoe je daar vat op kunt krijgen. Je krijgt inzicht in leiderschap en leert je eigen leiderschapsstijl kennen. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om je in deze stijl te bekwamen en op effectieve wijze in te zetten.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Algemene kennis over groepsdynamica, groepen en soorten groepen
 • Beeldvorming van jezelf als lid van een groep en de betekenis die je hieraan verleent
 • Kennis over interventie-(niveaus) en ontdekken van je eigen interventieprofiel
 • Het op effectieve wijze kunnen toepassen van interventies in een groep
 • Kennis over groepsontwikkelingsfasen en tools om knelpunten het hoofd te kunnen bieden
 • Kennis over (groeps)-communicatie en inzicht in je eigen communicatiestijl
 • Kennis over leiderschap en inzicht in je eigen leiderschapsstijl
 • Over vaardigheden beschikken om je eigen communicatiestijl en leiderschapsstijl effectief in te kunnen zetten en aan te kunnen passen aan het ontwikkelingsniveau van een groep en/of individuele deelnemer

Module Proeve van Bekwaamheid (examen)

Met de Proeve van Bekwaamheid komen alle onderdelen uit de opleiding samen. Door deze proeven met goed gevolg te doorlopen, laat je zien bekwaam te zijn om als professioneel trainer (verder) aan de slag te gaan in het werkveld. In deze afsluitende fase ga je je richten op de Proeve van Bekwaamheid welke beoordeelt gaan worden door de examencommissie.

Wat ga je leren? Doelstellingen

Je gaat een opdracht binnenslepen bij een opdrachtgever van een bedrijf/instelling. Je houdt een intakegesprek met de opdrachtgever en gaat een training ontwerpen, voorbereiden en geven aan deelnemers op locatie. Je gaat je portfolio en Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) completeren en inleveren.

Wat ga je bereiken? Leerdoelen

 • Slagen voor het praktijkexamen
 • Slagen voor het portfolio-assessment
 • Evalueren van de opleiding en bespreken van jouw POP
 • Ontvangen van het Post HBO Diploma Professioneel Trainer
 • Starten met of uitbouwen van je carrière als professioneel trainer

Onderdelen Proeve van Bekwaamheid

 1. Praktijkexamen
  o Verzorgen training voor afdeling bij extern bedrijf/instelling
 2. Portfolio-assessment
  o Beoordelen portfolio met bewezen verzamelde Proeve van Bekwaamheid
 3. Afrondend supervisiegesprek/eindgesprek
  o Evaluatie opleiding en bespreken van jouw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Eindresultaat

Na succesvolle afronding van de Post HBO registeropleiding Professioneel Trainer is de startende trainer gekwalificeerd om;

Module Training ontwerpen

 • Een professionele intake met een opdrachtgever te kunnen voeren
 • De trainingsvraag van een opdrachtgever op creatieve eigen wijze te kunnen vertalen naar een trainingsprogramma, dat aansluit op de leerbehoefte van de groep
 • Het bij een trainingsthema kunnen inzetten van geschikte didactische werkvormen en trainingsmodellen

Modules Trainen in de praktijk/trainersvaardigheden

 • Een trainingsprogramma te kunnen programmeren in de praktijk met dagindeling en draaiboek met trainingsdesigns
 • Een training in de praktijk te kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • Leerprocessen te begeleiden en af te kunnen stemmen op de leerbehoefte en praktijk van de groep
 • Een maximaal leerrendement uit de groep te kunnen halen middels het inzetten van doelgerichte didactische werkvormen en trainingsmodellen
 • De groep van weerstand naar leerstand te kunnen krijgen
 • Diverse leerstijlen in een groep in te kunnen zetten
 • De inhoud aan de groep over te kunnen brengen
 • In je eigen kracht te kunnen blijven en eigen grenzen te bewaken
 • Te zien wie jij als trainer bent; wat jou speciaal maakt
 • Jou ontwikkelde trainerscompetenties professioneel in te zetten

Module Groepsdynamica

 • Groepsdynamica te (h) erkennen en professioneel mee aan de slag te kunnen
 • Het op effectieve wijze interventies in een groep te kunnen toepassen
 • Groepsontwikkelingsfasen te (h) erkennen en knelpunten hierin het hoofd te kunnen bieden
Investering
Inschrijving

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Beroepsprofiel
Carrièreperspectief

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.dssdsdsdsdsdsdsdsdsdsd