Je vindt het belangrijk dat deelnemers en studenten de meerwaarde ervaren van je training of college. Je hebt gemerkt dat het 1-op-1 overnemen van een klassikaal trainingsprogramma naar een online variant niet werkt. Sterker, je hebt ervaren dat online interactie en betrokkenheid creëren een grotere uitdaging is dan tijdens je klassikale training of college.

Je vraagt je af hoe anderen dat doen en kan wel wat hulp en inspiratie gebruiken bij het ombouwen van je klassikale training naar een online variant. Hetzelfde geldt ook voor je digitale vaardigheden.
Klassikaal en online trainen zijn één ding; maar hoe zit dat met het hybride trainen? Hoe doen anderen dat, hoe houden zij alle ‘hybride ballen’ in de lucht én hoe creëren zij interactie en betrokkenheid?

Goed nieuws!

In de training ‘Training nieuwe stijl! Online en hybride’  doorloop je alle stappen van het (her) ontwikkelen van een klassikale training of college tot een attractief, interactief en effectief online-programma. Je maakt kennis met alle aspecten van online en hybride trainen. Je leert bovendien hoe jij een bijdrage levert aan de betrokkenheid van- en interactie met deelnemers en studenten.

Thema

Didactische vaardigheid online en hybride leren, vaardigheid blended leren, vakontwikkeling.

Trainingsduur

2 dagdelen van 4 uur + 1 uur bespreken eindopdracht.

Trainingsvorm

Live online

Veilig trainen

Wij vinden vinden elke vorm van veiligheid ten aanzien van de deelnemers belangrijk. Wij volgen de regels van de Overheid en de adviezen van het RIVM m.b.t. corona.

Contacturen totaal

8 uren + 1 uur bespreken eindopdracht.

Zelfstudie-uren + voorbereidingsuren voor aanvang training

1 a 2 uur + uitwerken lesprogramma van klassikaal naar online (± 4 uur).

Doelgroep

(Startende) trainers, docenten en HR(D) specialisten.

Groepsgrootte

Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers

Instroomniveau

MBO/HBO werk- en denkniveau

Lesrooster 2021

Rooster startdatum  15 september 2021

DatumSoortTijdstip
15 septemberLive online9.30 - 13.30 uur
17 septemberLive online9.30 - 13.30 uur

Locatie

Thuis achter je computer.

Trainingsprijs

€ 350,00 BTW vrij

Aantal PE-punten

20

Afsluitingswijze/toetsing

Deelnemers (her)ontwikkelen een programma voor een online training dat bestaat uit de volgende punten:

 • Hoofddoel van de online training
 • Leerdoelen van de online training
 • Beschrijving van de gebruikte werkvormen en een korte motivatie hoe deze aansluiten op de leerdoelen
 • Beschrijving van de uitvoering van de werkvormen.

Deelnemers maken gebruik van het format dat hun tijdens de training wordt aangereikt.

Deelnemers verzorgen een online training op basis van het programma dat zij hebben uitgewerkt. Zij nemen deze training op en delen de opname met de trainer ter beoordeling.

Uitreiking

Certificaat

Lesprogramma

Dagdeel -1-:
Ontwerpen en ontwikkelen van een online training. Omzetten van klassikaal naar online óf nieuwe online training.

ADDIE, Taxanomie van Bloom, Kolb en Kirkpatrick

Dagdeel -2-:
Voorbereiding online training, Logistiek en techniek, kennisoverdracht, interactie & betrokkenheid, werkvormen en samenwerken.
Hybride trainen.

Lesopzet

Interactieve online training met voorbereidings- opdracht, artikelen en eindopdracht.

Curriculum training

Onderwerpen 
Dagdeel -1-

 • Fasen ontwikkeling lesprogramma (ADDIE)
 • Analysefase
 • Ontwerpfase
 • Ontwikkelfase
 • Implementatiefase
 • Evaluatiefase

Leerdoelen

Dagdeel -1-

 • Je vertelt in eigen woorden de essentie van ieder van de vijf stappen die je doorloopt bij het (her)ontwikkelen van een onlinetraining.
 • Je formuleert leerdoelen die antwoord geven op wat je wilt bereiken met de onlinetraining.
 • Je legt uit welke factoren een rol spelen bij het (her)ontwikkelen van een onlinetraining.
 • Je maakt een afweging van (bestaande) content die aansluit bij de geformuleerde leerdoelen.
 • Je selecteert werkvormen die passen bij de leervoorkeurstijlen van deelnemers en
  rekening houden met de (technische) mogelijkheden van je digitale leeromgeving.
 • Je kan in eigen woorden vertellen wat de toegevoegde waarde is van een pilotgroep
  en het betrekken van stakeholders bij (her)ontwikkelen van een onlinetraining.
 • Je vertelt in eigen woorden hoe de vier evaluatieniveaus van Kirkpatrick bijdragen
  aan het meten van rendement van je onlinetraining (wanneer ben je tevreden?)

Eindresultaten
Dagdeel -1-
Na deze training

 • Heb en hou je structuur bij het (her) ontwikkelen van een onlinetraining.
 • Formuleer je activerende leerdoelen die antwoord verschaffen op de vraag wat je wilt bereiken met de onlinetraining.
 • Houd je rekening met de verschillende voorkeurstijlen van leren en zorg je voor een
  logische volgorde en voldoende afwisseling in je training.
 • Betrek je (oud) deelnemers en stakeholders bij het (her)ontwikkelen van een onlinetraining.
 • Maak je na iedere training aan stakeholders inzichtelijk dat het beoogde leerresultaat is bereikt.

Onderwerpen
Dagdeel -2-

 • Voorbereiding
 • Logistiek/techniek
 • Kennisoverdracht
 • Interactie en betrokkenheid
 • Hybride trainen

Leerdoelen

Dagdeel -2-

 • Je vertelt in eigen woorden wat de toegevoegde waarde is van een goede voorbereiding van je online (hybride) training en communicatie met deelnemers.
 • Je gebruikt de warming-up om audio en video van je online deelnemers te checken en
  interactie en betrokkenheid te creëren.
 • Je maakt een afweging van kennis die je voor, tijdens en na de onlinetraining deelt met deelnemers.
 • Je combineert werkvormen in je onlinetraining om interactie, betrokkenheid en samenwerking te stimuleren. Je houdt hierbij rekening met de technische mogelijkheden van de virtual classroom.
 • Je stelt trainingen samen waaraan deelnemers zowel fysiek als online (hybride)kunnen deelnemen. Je houdt hierbij rekening met technische én logistieke mogelijkheden van de virtual classroom en fysieke trainingslocatie.
 • Je organiseert interactie, betrokkenheid en samenwerking tussen deelnemers die fysiek en online deelnemen aan jouw hybride training.

Eindresultaten

Dagdeel -2-
Na deze training

 • Bereid je te allen tijde online- en hybride trainingen voor en communiceer je met deelnemers o.a. over de virtual classroom, verwachtte voorbereiding en moment van inloggen.
 • Doceer je de hoeveelheid kennis die je aanbiedt tijdens een onlinetraining en zet je in op het toepassen hiervan in de praktijk.
 • Creëer je interactie, betrokkenheid en samenwerking in je onlinetrainingen.
 • Gebruik je werkvormen die aansluiten op je geformuleerde leerdoelen en bijdragen aan de interactie, betrokkenheid en samenwerking.
 • Combineer je een fysieke- , en onlinetraining tot een hybride variant, waarbij interactie, betrokkenheid en samenwerking zijn geborgd.
 • Maak je een gefundeerde afweging wanneer hybride trainen wel of niet wenselijk is.
 • Train je met veel plezier en voldoening.

Stefan Bos

Ik ben Stefan Bos; trainer, opleider én coach.

Ik help jou bij het vergroten van je wereld en om de dingen te doen waar jij goed in bent.

Als trainer heb ik mij gespecialiseerd in blended learning, online en hybride trainen/lesgeven. Als 2020 ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat het vak van trainer en docent is veranderd. Nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden vragen van jou en mij dat wij ons duurzaam en blijvend ontwikkelen.

Een leven lang leren! Bij YNtraining snappen ze dit als geen ander. Ik ben er trots op onderdeel te zijn van dé trainersvakopleider van Nederland en mijn kennis en ervaring met jou te kunnen delen.

Inschrijfformulier Trainen nieuwe stijl! Online en hybride