Denkframes helpen je de tijd even stil te zetten voordat je handelt. Je kiest bewuster je gedrag door oude gewoonten in je denken en doen los te laten. Je neemt afscheid van denkgewoonten die je niet meer nodig hebt en je ontwikkelt nieuwe mindsets die je nu goed kunt gebruiken. Je leert op een fundamenteel niveau je gedrag op een nieuwe manier te sturen door middel van twee methodes: krachtbronnen en denkframes.

De aldus verworven inzichten kun je makkelijk integreren in je trainingen.

Live online training
Deze training wordt volledig live online gegeven. Je leert een fundamentele vaardigheid zonder dat je er je huis voor uit hoeft. Tijdbesparend en effectief!

Inclusief literatuurboek Begin bij jezelf door Bert van Dijk

Thema

Didactische verdiepingstraining, ontwikkelen van een trainingsopzet

Trainingsduur

4 live online dagdelen met doorlooptijd van 10 weken

Trainingsvorm

Live online

Contacturen totaal

14 uur

Zelfstudie-uren + voorbereidingsuren voor aanvang training

Voorbereiding: 3 uur
Zelfstudie: ca 12 uur, inclusief terugkoppeling van trainer via email

Doelgroep

Trainers die 5 trainingen of meer zelfstandig hebben gegeven

Groepsgrootte

Minimaal 4, maximaal 8

Instroomniveau

HBO +

Lesrooster 2020/2021

Rooster startdatum 20/4/2021

DatumSoortTijdstip
20/41 dagdeel online9.00 – 12.30
11/51 dagdeel online9.00 – 12.30
1/61 dagdeel online9.00 – 12.30
22/61 dagdeel online9.00 – 12.30

Locatie

Niet van toepassing

Trainingsprijs

€ 875,00 BTW vrij, inclusief literuurboek Begin bij jezelf, auteur Bert van Dijk. Je ontvangt het boek direct na betaling.

Aantal PE-punten

40

Verplichte literatuur

Dijk, B .van (2017). Begin bij jezelf. Zaltbommel: Thema. ISBN: 9789462720992.

Afsluitingswijze/toetsing

De toets is een concept voor een trainingsopzet.

In die opzet:

– is zichtbaar hoe de trainer de relatie tussen denken, voelen en gedrag vanuit zijn of haar eigen expertise en werkstijl wil overdragen aan de deelnemers

– wordt de deelnemer uitgenodigd tot zelfreflectie op het eigen denken

– worden in elk geval het rode, blauwe en groene denkframe toegepast aan de hand van eigen casuïstiek van de deelnemers in de vorm van praktische (denk)oefeningen

– is een huiswerkopdracht opgenomen, die de deelnemer aanzet tot het experimenteren met de toepassing van denkframes in de praktijk en in relatie tot de eigen leerontwikkeling

Tenslotte wordt aan de trainingsopzet een schets toegevoegd van de manier waarop de trainer de materie integreert in de eigen werkmethodes (denk ook aan combinatie met andere modellen en theorieën)

Uitreiking

Certificaat

Lesprogramma

Vooraf leest de deelnemer het boek ‘Begin bij jezelf’ en formuleert hij/zij 3 voorbeelden van rood denken uit zijn/haar eigen trainingspraktijk.

Dagdeel 1
Interactief college over denkframes, OWI’s (One Word Interventions) en de 3 kernvragen om denkframes te kunnen toepassen en integreren in een training. Opdracht voorbereiding individuele cases en opdracht voor 1e trainingsopzet.

Dagdeel 2
Aan de hand van persoonlijke cases bespreken van de praktische toepassing van denkframes, OWI’s en kernvragen in trainingssituaties, nieuwe opdracht naar aanleiding van de terugkoppeling en opdracht 1e aanpassing trainingsopzet.

Dagdeel 3
Verdieping van de mogelijkheden om denkframes in trainingen toe te passen aan de hand van persoonlijke terugkoppeling, opdracht voor zelfreflectie en opdracht 2e aanpassing trainingsopzet

Dagdeel 4

Terugkoppeling van de zelfreflectie op toepassing van denkframes, OWI’s en kernvragen in de praktijk, bespreken van de concept trainingsopzet en opdracht 3e aanpassing trainingsopzet.

Tussen de dagen door stuurt de deelnemer de huiswerkopdracht toe aan de trainer en krijgt hij/zij daar feedback op tijdens de online training. Na afloop van het vierde dagdeel is er nog een feedback-ronde, waarna de definitieve trainingsopzet wordt beoordeeld.

Lesopzet

Interactieve colleges, zelfreflectie, oefenen en experimenteren in de groep, zelfstudie en intervisie.

Curriculum training

Onderwerpen

  • Denken als motor van gedrag
  • 5 denkframes om het denken te sturen
  • Nadenken, voordenken en nudenken
  • Mindfulness en Awareness
  • OWI’s® (One Word Interventions)
  • Maken van een trainingsopzet

Leerdoelen

  • Trainer kan de deelnemer begeleiden om vanuit de binnenwereld (denken, voelen en de neiging tot handelen) naar de buitenwereld (gedrag en interactie) te bewegen
  • Trainer ervaart hoe groot de impact van het denken op gedrag is
  • Trainer leert met minder moeite en meer gemak een training te ontwerpen en geven

Eindresultaat
De trainer weet hoe hij/zij een programma kan ontwikkelen waarin denken en voelen zijn geïntegreerd met gedrag en heeft met de uitvoering daarvan geoefend.

Bert van Dijk

PE-trainer-Bert-van-DijkIk ben NOBTRA gecertificeerd mastertrainer interactiekunde, schrijver en opleider van trainers. Ik werkte ruim 10 jaar als trainer/adviseur bij Schouten & Nelissen, verzorgde in die tijd trainingen voor een groot aantal bedrijven en professionals in binnen- en buitenland en leidde er trainers op.

Sinds 2007 ben ik zelfstandig opleider en schrijver. Mijn focus ligt op de interactie tussen mensen in bedrijven. Op basis van de Roos van Leary ontwikkelde ik een visie op de relatie tussen denken, voelen en (de neiging tot) handelen, uitgewerkt in mijn boek Begin bij jezelf. Van mijn basiswerk Beïnvloed anderen, begin bij jezelf zijn meer dan 70.000 exemplaren verkocht, en het is vertaald in het Engels en Chinees.

Ik richtte in 2007 de Leary Academy op en van daaruit leidde ik internationaal honderden professionals op in de interactiekunde, een tak van de praktische psychologie die ik mede vorm heb gegeven.

In 2009 richtte ik de NOBTRA op, een belangenorganisatie voor trainers. In mijn visie is trainen een volwaardig beroep, waar je in opgeleid moet worden. Te veel goedbedoelende professionals wierpen zich in het verleden op als trainer, zonder dat ze daarvoor een gedegen basis hadden gelegd. De NOBTRA heeft tot doel het beroep de professionele status te geven die het verdient. Bij YNtraining meewerken aan de Permanente Educatie van trainers is mij dus op het lijf geschreven.
Meer informatie: www.bertvandijk.eu

Inschrijfformulier Trainen met denkframes