Moet ik alles weten van de andere cultuur?

Interculturele communicatie is actueel. Verschillende migratiegolven hebben ervoor gezorgd dat in Nederland een multiculturele samenleving is ontstaan. Voor een goede samenwerking en omgang met mensen van verschillende culturele-/etnische achtergronden is het essentieel te begrijpen welke miscommunicatie door cultuur-/etnische verschillen kunnen ontstaan.

Binnen deze training leert PE-trainster Astrid Echteld jouw interculturele competenties te ontwikkelen, waardoor je jouw communicatiestijl en omgaan met (culturele) diversiteit in groepen en teams verder professionaliseert.

Je mag een ervaringsgerichte training verwachten, die jou vanuit de persoonlijke geschiedenis naar de werkcontext brengt. Nieuwsgierig zijn, de juiste vragen stellen en opbouwen van vertrouwen in het contact met de ‘onbekende ander’ zijn hierbij van belang.

En nee, hiervoor hoef je niet alles te weten van de andere cultuur.

Thema

Persoonlijke ontwikkeling en Trainersvaardigheden in interculturele context.

Trainingsduur

2 dagdelen.

Trainingsvorm

1 fysieke lesdag op locatie

Veilig trainen

Wij vinden vinden elke vorm van veiligheid ten aanzien van de deelnemers belangrijk. Wij volgen de regels van de Overheid en de adviezen van het RIVM m.b.t. corona.

Contacturen totaal

8 uren

Zelfstudie-uren + voorbereidingsuren voor aanvang training

1 uur voorbereiden van een casus.

Doelgroep

Van startende tot gevorderde trainers.

Groepsgrootte

Minimaal 8, maximaal 10

Instroomniveau

MBO/HBO werk- en denkniveau

Lesrooster 2021

Rooster startdatum 12 november 2021

DatumSoortTijdstip
12 november1 dag fysiek9.00 - 17.00 uur

Locatie

Napkins
Trasmolenlaan 5
3447 GZ  Woerden

Inclusief catering en lunch
Gratis parkeergelegenheid

Trainingsprijs

€ 350,00 BTW vrij

Aantal PE-punten

20

Lesmateriaal

Eigen ervaringen en ingebrachte casuïstiek.

Afsluitingswijze/toetsing

Reflectie verslag:

*Korte beschrijving van de eerste  ontmoeting in je werk met iemand van een andere herkomst. (gedachten, gevoelens en acties)
*Kijk met de kennis van nu terug op de ontmoeting.

*Wat heb je ervan geleerd?

Uitreiking

Deelname certificaat

Lesprogramma

*Interactieve presentaties vanuit persoonlijke ervaringen
*Korte stimulerende oefeningen en noties interculturele communicatie

*Casuïstiek bespreking in kleine groepen

*Afsluitende ronde: evalueren training, eye- openers

Lesopzet

Ervaringsgerichte, interactieve training met korte theoretische inleidingen, praktische voorbeelden en het accent op het doen, ervaren en reflecteren.

Curriculum training

Onderwerpen:

* De onzichtbaarheid van een cultuur en de  invloed daarvan op je eigen normen en waarden

* De verschillende aspecten van interculturele communicatie

* Hoe professionaliseer je jouw kennis en vaardigheden ten aanzien van culturele-/etnische  verschillen?

*Hoe communiceer je in trainingsgroepen waar mensen van verschillende herkomst deel van uitmaken?

*Casuïstiek

Leerdoelen en eindresultaten 

Trainers:

*Leren meer over zichzelf in relatie tot mensen met een andere culturele- /etnische achtergrond

*Zijn zich bewust van de vanzelfsprekendheden, de eigen gewoonten en gebruiken en hoe deze een persoon met een geheel andere cultuur-/etnische achtergrond beïnvloeden en andersom

*Hebben handvatten gekregen, die hen in staat stellen interculturele communicatie in hun groepen te faciliteren

-*Zijn meer gefocust op cultuursensitief werken, door opgedane kennis, inzicht en reflectie op eigen denken en doen

Het zijn geen culturen, maar mensen die met elkaar spreken.

Ik ben een ervaren communicatietrainer, senior coach en procesbegeleider.
Mijn expertise heb ik opgebouwd in de sectoren Zorg en Welzijn, Hoger Beroepsonderwijs en Onderwijsbegeleiding. Typerend voor mijn stijl van werken: vertragen, onderzoeken, ruimte geven aan ‘niet-weten’ en ongemak verdragen.
Ik ben opgegroeid in een pluriforme samenleving en weet van jongs af aan wat het betekent om te leven met verschillen. Verschil is voor mij een gegeven en vragen rond diversiteit hebben altijd mijn aandacht.

Ik inspireer graag leidinggevenden die cultureel diverse teams aansturen, om zelf aan de slag te gaan en duidelijkheid, vertrouwen en rust te brengen in hun teams wanneer de communicatie onder druk staat. Wat zij ervoor terugkrijgen is een klimaat waarin mensen zich gewaardeerd, gerespecteerd en ook meer verbonden voelen. Dit resulteert in werkplezier en een effectieve samenwerking met meer resultaat.

De training Interculturele communicatie in je training zie ik als mijn bijdrage om in organisaties en in de samenleving inclusie te bevorderen. Trainers kunnen bij uitstek verbinding tot stand brengen. Daarbij helpt het wanneer ze bij zichzelf beginnen om iets positiefs te bewerkstelligen.

Is dat niet gaaf?

Inclusieve ruimte creëren voor alle deelnemers wanneer je werkt in cultureel diverse groepen.

Inschrijfformulier Interculturele communicatie in je training