StudiewijzeAll-in prijs
Blended-learning18 klassikale lesdagen, 2 virtual classroom lesdagen en online leeromgeving€ 5.295,00 BTW vrij

De vakopleiding Post HBO Registeropleiding Professioneel Trainer is inclusief 2 toptrainers, trainer-coach en trainingsacteur, intensieve begeleiding, alle lesdagen (contact of virtual), trainingslocatie met lunch-arrangement, online leeromgeving, examen- en diplomeringskosten, lesmateriaal en literatuurboeken € 142,35 (raming 2021).

Studiekostenaftrek voor particulieren

Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. De kosten die je hebt gemaakt, mag je in je belastingaangifte aftrekken van je inkomsten. Een belangrijke voorwaarde is dat je de kosten zelf hebt betaald.

Aftrek studiekosten afhankelijk van je studiefinanciering
Heb je studiefinanciering? En studeer je in het studiejaar 2015/2016 of later? Dan heb je geen aftrek voor deze studiekosten.

Heb je geen studiefinanciering en heb je daarop ook geen recht? Tel dan je studiekosten en de andere scholingsuitgaven bij elkaar op. Kreeg je hiervoor een vergoeding, bijvoorbeeld van je werkgever? Trek die er dan van af. Tot slot trek je hiervan de drempel van € 250 af. Het bedrag dat overblijft, is jouw aftrek voor studiekosten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de wet- en regelgeving. Ga voor de meest actuele informatie naar de website van de Belastingdienst. Klik hier.