• YNtraining is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Inschrijving in het CRKBO-register is een vereiste voor alle aanbieders van (korte) beroepsopleidingen die in aanmerking willen komen voor een BTW-vrijstelling beroepsonderwijs.
  • Het Centrum Initieel Onderwijs Nederland (CPION) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. CPION toetst opleidingen op inhoud, niveau en arbeidsmarktrelevantie. De Post HBO registeropleiding Professioneel Trainer die wij verzorgen is erkend door het CPION. Deze erkenning betekent, dat studenten een officieel Post HBO registeropleiding volgent. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangen studenten het CPION erkende diploma en worden zij met een uniek registratienummer opgenomen in het CPION Abituriëntenregister.
  • NOBTRA zet zich in voor de kwaliteitstoetsing en -ontwikkeling van beroepstrainers en trainersopleidingen. Vakopleidingsinstituut YNtraining is erkend door NOBTRA. 

 

Foto rechts; feestelijke NOBTRA certificering op 14 september 2020 met voorzitster Karima Matser (links) en eigenaresse Pauline van Hoek (rechts).

Op 14 september 2020 is YNtraining door NOBTRA gecertificeerd. Pauline van Hoek, eigenaar YNtraining werd door voorzitster Karima Matser in het zonnetje gezet op leslocatie de Horst te Driebergen.