Ik ben een ervaren communicatietrainer, senior coach en procesbegeleider.
Mijn expertise heb ik opgebouwd in de sectoren Zorg en Welzijn, Hoger Beroepsonderwijs en Onderwijsbegeleiding. Typerend voor mijn stijl van werken: vertragen, onderzoeken, ruimte geven aan ‘niet-weten’ en ongemak verdragen.
Ik ben opgegroeid in een pluriforme samenleving en weet van jongs af aan wat het betekent om te leven met verschillen. Verschil is voor mij een gegeven en vragen rond diversiteit hebben altijd mijn aandacht.

Ik inspireer graag leidinggevenden die cultureel diverse teams aansturen, om zelf aan de slag te gaan en duidelijkheid, vertrouwen en rust te brengen in hun teams wanneer de communicatie onder druk staat. Wat zij ervoor terugkrijgen is een klimaat waarin mensen zich gewaardeerd, gerespecteerd en ook meer verbonden voelen. Dit resulteert in werkplezier en een effectieve samenwerking met meer resultaat.

De training Interculturele communicatie in je training  zie ik als mijn bijdrage om in organisaties en in de samenleving inclusie te bevorderen. Trainers kunnen bij uitstek verbinding tot stand brengen. Daarbij helpt het wanneer ze bij zichzelf beginnen om iets positiefs te bewerkstelligen.

Is dat niet gaaf?
Inclusieve ruimte creëren voor alle deelnemers wanneer je werkt in cultureel diverse groepen.