Carrièreperspectief

Uit cijfers van het CBS komt naar voren, dat bedrijven grote behoefte hebben aan goede trainers. Dat is ook niet zo gek, want trainers helpen mensen beter functioneren en verhoogt hun potentieel. Dit levert een positieve kettingreactie op voor het gehele bedrijf; betere communicatie onderling, tevreden medewerkers, meer kennis en specialisme, structuur, veiligheid, grotere klanttevredenheid, verhoogde omzetten, betere concurrentiepositie.

Voor de Nederlandse samenleving zijn deze investeringen in het menselijk kapitaal van belang voor de werkgelegenheid en het stimuleren van de economische groei. Bedrijven spelen hiermee een belangrijke rol in het oplossen van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt.

Cijfers CBS Onderzoek Bedrijfsopleidingen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert eens in de vijf jaar het onderzoek Bedrijfsopleidingen uit. Uit het onderzoek in 2015 komt naar voren, dat er een duidelijke groei is in het aantal bedrijven, dat trainingen voor het personeel aanbiedt. In 2015 bood 85 procent van de bedrijven trainingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. Met 85 procent bleef het aandeel kleine bedrijven dat in 2015 trainingen aanbood – ondanks de toename – wel nog duidelijk achter bij dat van middelgrote en grote bedrijven met respectievelijk 95 en 98 procent.

De vaardigheden waar bedrijven in 2015 op inzetten bij trainingen, verschillen in bepaalde opzichten van de vaardigheden waar ze in de komende jaren behoefte aan zeggen te hebben bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Zo noemden, in vergelijking met 2015, minder bedrijven technische, praktische en beroeps-specifieke vaardigheden als belangrijkste vaardigheden voor de komende jaren. Andere vaardigheden zoals klantgericht werken en denken, werken in teamverband en probleemoplossend vermogen, werden juist aanzienlijk vaker naar voren gebracht. Dit kan te maken hebben met een toenemende vraag naar soft skills op de arbeidsmarkt (Grugulis en Vincent, 2009). Blijkbaar verwachten bedrijven in de nabije toekomst meer behoefte te hebben aan medewerkers die beschikken over persoonlijke vaardigheden, zoals sociale en communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen, goed kunnen samenwerken, leiderschap en initiatief nemen.

Loopbaanontwikkeling

Gedurende de opleiding krijg je al zicht op jouw loopbaan als professioneel trainer;

  • Je doet werkervaring op door jou eerste opdracht binnen te halen, een intakegesprek te hebben met een opdrachtgever, meerdere trainingsprogramma’s op maat te ontwikkelen en te geven aan zowel medestudenten, als aan deelnemers op een afdeling van een extern bedrijf/instelling.
  • Je wordt begeleid door ervaren trainers uit het werkveld, die met jou meedenken, meekijken naar jouw ontwikkeling als trainer en feedback geven. Je deelt mee in een begeleide intervisiegroep, waarin concrete (leer) situaties nader beoefend worden.
  • Je ontwikkelt een beeld van wie jij als trainer bent; wat jou speciaal maakt. Je ontdekt jouw visie op het vak en richt je op het verder uitbouwen van jouw trainerscompetenties.

Beeldvorming van het beroep

Trainen is een boeiend vak

Het is een activiteit waarbij het effect van het werk snel zichtbaar is; je ziet het direct aan de reacties van de deelnemers en middels het evaluatieformulier aan het einde van de training.
De afwisseling aan trainingsthema’s in het werk van een trainer is vaak groot. Aan het begin van de week geeft zij een training over onderhandelen, aan het eind van de week een dag over leiderschap. Daarnaast werkt de trainer voor zeer uiteenlopende bedrijven/organisaties en doelgroepen. Als trainer geldt vaak het voorrecht om ‘overal je neus in te mogen steken’, om functioneel nieuwsgierig te mogen zijn. Elke training leert zij over haarzelf en wordt zij voortdurend uitgedaagd.

Waarom kies je voor dit vak?

We laten dit zien vanuit 3 verschillende invalshoeken met reacties van trainers uit het werkveld.

Als je wilt werken aan de ontwikkeling van mensen

‘Het is mooi als je in staat bent om mensen zich te laten realiseren op welke kennis en welk ervaringsniveau deelnemers zitten, en om hen vervolgens te helpen een nieuwe ontwikkeling op gang te brengen’.
‘Het gaat mij erom dat ik ervoor heb kunnen zorgen dat mijn deelnemers anders, kritischer zijn gaan nadenken over hun situaties en dus na de training anders reageren in de praktijk.’

Als je wilt werken aan de ontwikkeling en verbetering van communicatie in organisaties

‘Mooi aan het trainersvak is dat je mensen verder kunt helpen en daardoor ook de organisatie verder helpt in het succesvol bereiken van hun doelstellingen.’
‘Ik vind het steeds een prachtige ervaring om teams in een workshop of training samen aan de slag te krijgen en hen nieuwe dingen bij elkaar te laten ontdekken waardoor ze inspiratie opdoen voor klussen in hun praktijk’.

Als je wilt werken als betrokken buitenstaander

‘De enorme afwisseling in organisaties, vraagstukken, culturen, soorten mensen en de niveaus waarop je tegelijkertijd bezig bent, maken het een inspirerend vak’.
‘Het is bijzonder om als buitenstaander zo betrokken te mogen zijn en dit ook te creëren bij je deelnemers. Het stelt je ook in staat om kennis te maken met een enorme diversiteit aan mensen en organisaties’.

Bron; Kaufman, L. en Ploegmakers, J. (2018). Het geheim van de trainer. Amsterdam: Pearson Benelux. ISBN: 9789043021364.